Monday, March 16, 2015

Aankondiging IKYF Seminar 2016


Vorig jaar heeft Ishikawa Sensei, voorzitter van de IKYF gevraagd of de KRN in 2016 het IKYF seminar kan organiseren. Het bestuur van de KRN heeft besloten de mogelijkheden te onderzoeken.  Op dit moment hebben we een optie op Sporthal Zuid in Amsterdam waar we 4 of 5 Shajo kunnen inrichten. Hoewel het bestuur en dojoleiders deze uitdaging willen aangaan kan dit evenement niet worden georganiseerd zonder jullie hulp. De KRN heeft al 4 maal eerder een internationaal seminar georganiseerd, ervaring is dus wel aanwezig. Voordat we het definitieve jawoord geven aan de IKYF willen weten of we op de ondersteuning van de leden kunnen rekenen.

Speciale tijdens dit seminar is het feit dat de IKYF het 10 jarig bestaan viert met een speciale Taikai.
Het seminar wordt gehouden van maandag 25 juli tot en met maandag 8 augustus.
Lees de exacte data en de werkzaamheden waarvoor hulp nodig is in het bijgevoegde document. 
Download bestand: annoncering IKYF seminar