Monday, April 6, 2015

Nieuwe website Mushin Dojo

Om de Leidse website van de Mushin dojo nieuw leven in te blazen heb ik Ton Magielsen gevraagd hier zich over te buigen en zie hier het prachtige resultaat. Een uitgebreide website met meer mogelijkheden voor actief gebruik voor mij als leraar en ook voor de leden.

Daarnaast is er een groepje gevormd bestaande uit Ton Magielsen, Mariska Guldemond, Esther Schreuders en Arjan Nijk dat voor het beheer gaat zorgen en actuele zaken op de site gaat plaatsen.

Je kan als lid in overleg met de redactie ‘vrij’ Kyudo gerelateerde artikelen, foto’s of filmpjes op de website plaatsen.  Tevens is er een besloten gedeelte voor de leden om bijvoorbeeld vragen aan mij te stellen over onderwerpen die niet ter sprake zijn gekomen in een les. Dit gedeelte van de site biedt mij als leraar de mogelijkheid om dieper op onderwerpen in te gaan die in een les ter sprake zijn gekomen.
 
Ton, Mariska en Esther en Arjan? vormen nu ook een groepje dat zich gaat bezig houden met publiciteit dus niet alleen via de website. Woensdag 8 april a.s. is er een bespreking met mij hierover.

Langs deze weg wil ik de redactie van de website graag bedanken voor hun extra inzet en enthousiasme voor het Kyudo Leiden. Ik ben heel blij dat mensen zich op deze manier extra inzetten in de geest van Kyudo en onze wens is dat andere leden dit initiatief van harte gaan ondersteunen.

Met groet,
Jimmy