Bushido

Bushido en “De manier van denken”

Bushido betekent de trainingsweg naar het ideale model van de Samurai. Een andere gerelateerde uitdrukking is Budo. Budo heeft een vergelijkbare betekenis, maar Budo is de trainingsweg voor het ideale model van Bu, de martial arts. De begrippen Bushido en Budo bestonden nog niet bij het begin van de Samurai periode. De ontwikkeling van een georganiseerde krijgsmacht zorgde voor het ontstaan van Bushido. De motivatie voor het organiseren van de Samurai was divers: de schaal waarop werd gestreden ontwikkelde zich van plaatselijk naar regionaal naar landelijk, het werd hierdoor noodzakelijk de strijders te organiseren. Vervolgens moest er een controle mechanisme ingevoerd worden en werd het handhaven van de orde en discipline opportuun. In de Yedo periode waar over een zeer lange periode geen oorlogen werden gevoerd, werden de Samurai gebruikt voor het handhaven van de orde in het feodale systeem. De organisatie en regels voor Bushido werden in deze periode verfijnd als resultaat van deze veranderde omstandigheden. Van controle over de krijgers naar controle over het feodale systeem waarbij de Samurai een belangrijke rol speelden. In deze periode werden de Samurai zich bewust van het belang van Budo, de ontwikkeling van de martial arts om de rust en vrede van het sociale systeem te garanderen.

Bushido ontwikkelde zich als een weg van de Samurai waarbij de dominante sociale hiërarchie in stand gehouden en onderhouden werd door de Samurai. De inhoud van deze weg impliceert: de weg om je als man te manifesteren en/of te denken als man met als basis de culturele waarden. Zelfs in deze tijd is dit een effectieve weg, aangezien het de kern blijft van vaste moraal en stabiele ethiek. In onze huidige samenleving is er zeker nog plaats voor Budo.

In Budo is het belangrijk om te leren hoe je als persoon leert je leven te leven. Oprechte houding in het trainingsproces moet de persoon naar een hoger niveau brengen. Het ontstaan van Bushido(gedragscode) kan worden teruggevoerd naar de Kamakura periode(1185-1333). Waar Bushido zich ontwikkelde op basis van het sociale systeem waar geregeerd werd door de Samurai. Deze weg werd aangewend voor diverse doeleinden zoals:

Het onderhouden van relaties tussen lord en Samurai, of de weg voor een eerlijk gevecht tussen vijanden, om moedig te strijden en bereid zijn te sterven, en de waarde van het leven te onderkennen. In deze periode was het alleen de Samurai toegestaan een zwaard te dragen. Het Samuraizwaard was het symbool voor gerechtigheid. De Samurai stond voor morele en ethische waarden die zijn oorsprong vonden in het confucianisme.
Zelfdiscipline was een belangrijke voorwaarde om in de verticaal georganiseerde samenleving de weg van Bushido te volgen. De Samurai moest zich hiervan bewust zijn. Van de Samurai werd verwacht dat hij zich als beste voorbeeld in de samenleving toonde en had daarmee een voorbeeldfunctie.

De inhoud van de orde, als basis van het denken bij het oordelen in noodsituaties, en de levenswijsheid van de Samurai in een samenleving die correcte manieren op basis van het Confucianisme naleefden voorkwamen de meeste problemen in het dagelijks leven.

• Terug Over Kyudo