Confucianisme

Confucianisme kwam iets voor de 5e eeuw naar Japan. Het werd pas belangrijk in de (Y)Edo periode waar de Bakufu (De bakufu (幕府) was het administratieve regeringsaparaat van Japan in de Edoperiode Togugawa periode, ten dienste van de Shogun. Bakufu betekent letterlijk regering onder de tent. Het onderdeel van de bakufu dat beslissingen nam was voornamelijk de raad van ouderlingen, de roufu, die bestond uit zogenaamde fudai daimyo, landheren die een hechte (meestal familie-) relatie met de shogun hadden. Deze ouderlingen namen belangrijke beslissingen en bezaten macht over de lagere ambtenaren.)  publiekelijk de sociale moraal en ethiek begonnen te onderwijzen die de Bushido zich hadden eigengemaakt en werden zo permanente waarden in de samenleving.

In de Kyudo was Sha-Rei (hoffelijkheid van het schieten) belangrijk vanaf de Nara/Heian periode (710-1185), dat was lang voor de Kamakura periode. Toch waren de etiquette al gebaseerd op de leer van Confucius zoals “Jin, Gi, Rei, Chi, Sin (de deugden, lokale plicht, hoffelijkheid, intelligentie, trouw).

Deze werden de Go-Jyou, de vijf beleidsvormen genoemd.

In China was het uitdragen van deze deugden in de vorm van schieten zo belangrijk dat bij de keuze voor een publieke functie bepalend was hoe goed de persoon was als schutter.

Kyudo kan worden begrepen middels de Rai Ki Sya Gyi, dat wordt geciteerd uit Rai Ki dat komt van Go Kyo van Shi Syo Go Kyo (vier boeken en vijf sutra’s), het heilige boek van het Confucianisme.

Gyou Sya (schieten) wordt volgens de richtlijnen van Rai Ki Sya Gi door het hof beoefend sinds de Nara periode.

Budo en Geido sinds de Muromachi periode (1330-1570). Geleid door de Buke werd de spiritualiteit (Do) geïntegreerd voor de cultivatie van de geest.

Confucianisme werd gekozen als verplicht onderdeel voor de training van Bushi en samen met Zen doordrongen in Bushido.

Het confucianisme onderwees boogschieten als adequaatste vorm om een perfecte persoonlijkheid gestalte te geven. Reeds in de 4de eeuw begon men met dit onderwijs. De invloed van het Chinese denken op Japans boogschieten, over wereldorde, de harmonie van hemel, over de mens en aarde, die moest worden gestreefd, begon hier. De Shogun Yoritomo spaarde geen inspanning in deze efficiënte opleiding van zijn strijders. Hij droeg Ogasawara Nagakiyo op om hen een nieuwe manier van boogschieten te paard te onderwijzen, dit werd het beroemde Yabusame. Aldus was ook de weg voor de oprichting van ogasawara-Ryu, of de school Ogasawara, gebaand. Zowel  Takeda, de stichter van Takeda-Ryu, als Ogasawara waren  nakomelingen van de eerste stichter van allereerste het boogschietenschool van Japan: Henmi Kiyomitsu (waarvan de school Henmi-Ryu wordt genoemd).

• Terug Over Kyudo