Privacy

Welke gegevens verwerkt de Mushin Dojo?

 • Naam
 • Adres
 • Email-adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer


Bewaring

 • Gegevens worden opgeslagen in Google Drive. Leden kunnen op elk moment bezwaar maken over de manier waarop gegevens worden bewaard.  


Met welk doel worden de gegevens verwerkt?

 • Voor communicatie met de leden over trainingstijden, speciale evenementen, et cetera
 • Met het oog op de contributie (er is een verschillend tarief voor bepaalde leeftijdsgroepen) De gegevens worden verstrekt aan de Kyudo Federatie Holland voor communicatiedoeleinden
 • NB de gegevens worden verder niet aan derden verstrekt tenzij op expliciet verzoek van het lid (zie onder ‘rechten’)


Hoe lang worden de gegevens bewaard?

 • De gegevens worden bewaard totdat de betreffende persoon zich uitschrijft bij de dojo. Daarna worden ze binnen een half jaar verwijderd. 


Rechten

 • Iedereen die gegevens verstrekt aan de Mushin Dojo behoudt het recht deze gegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen, alsmede toestemming voor gegevensverwerking in te trekken
 • Leden hebben recht om de Mushin Dojo te verzoeken de gegevens over te dragen naar een andere organisatie
 • Eventuele klachten kunnen worden ingediend bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.