Shintoisme

Japanners hebben een continuerend gevoel van inspiratie, waardering en respect voor de overvloed van bedreigingen en variaties die de natuur ons biedt, die voorbij gaat aan het menselijk vermogen. Dit vormt de wortels van het traditioneel Japans Shintoisme, welke het geloof in animisme omhelst of het geloof dat al het natuurlijke een ziel heeft. Alle natuurlijk objecten kunnen onderwerp zijn van geloof, deze natuurlijke bronnen worden aangeduid als, Yaoyorozu no kami, de acht miljoen goden. De Shinto doctrines zijn zeer eenvoudig

• Waardering voor de zegeningen van de natuur.
• Waardering voor de voorouders
• Bevordering van de welwillendheid in de gemeenschap

In tegenstelling tot een kerk of een moskee heeft een jinja van oudsher geen kenmerken van een kapel, noch een plaats voor reproductie; haar enige doel is voor de opneming en aanbidding van een Kami.

De belangrijkste Shinto tempel is de Ise Jingu, gewijd aan de hoogste godheid, de zongodin Amaterasu Omikami . Ise Jingu’s binnen schrijn, Naikū, heeft een nationale schat in haar bezit.  Yata no Kagami (八咫镜) de heilige spiegel. De heilige spiegel, is een onderdeel van het Keizerlijk Regalia van Japan. Deze is te vinden in het Ise Jingu heiligdom in Mie prefectuur, Japan. De Keizerlijke Regalia van Japan (三種の神器, Sanshu no Jingi), bekend als de drie heilige schatten, deze zijn

• Het zwaard, Kusanagi (草薙劍) bevindt zich in de Atsuta schrijn in Nagoya,
• Het juweel Yasakani no magatama (八尺瓊曲玉), bevindt zich in het Keizerlijk paleis,
• De spiegel Yata no Kagami (八咫鏡), Ise Jingu Naiku.
Deze zijn bekend als de drie heilige schatten van Japan. De Regalia vertegenwoordigen de drie primaire deugden:  moed (het zwaard), Wijsheid (de spiegel), en welwillendheid(het juweel).

Misogi zuivering van lichaam en geest

Misogi is het schoonmaken van lichaam en geest, het overboord gooien van overbodige ballast, het verwijderen van verontreiniging en het opruimen van vooroordelen. Hierdoor leer je de werkelijkheid waar te nemen zoals die is en niet zoals je denkt dat die zou moeten zijn. Je leert flexibel om te gaan met de veranderingen die de natuur in beweging houden.

Zuivering - water en zout 
De shinto-elementen die zorgen voor de zuivering zijn: het water, zout, vuur, zand en rijst wijn. Voordat de Schrijn wordt betreden wordt bezoekers gevraagd zich te zuiveren (Harai) van onzuiverheid. De zuivering wordt Misogi genoemd, en het werkelijke wassen van de handen en mond met water heet Temizu.  Misogi (de daad van zuivering). Belangrijke gebeurtenissen worden altijd voorafgegaan door Misogi (ook wel Misogi Harai genoemd).


• Terug Over Kyudo