Budo Kyudo

Wat is Budo?
Bu: stop de aanval, stop kwade handelingen            Do: het volgen van de weg
De edelen vormden zich op het moment dat in Japan de dynastieën zijn intrede deden. Dat begon in de Yamato periode 大和時代 Yamato-jidai, vanaf 250 dc. Het centrum was de Yamato provincie nu bekend als Nara prefecture.

De Yamato inwoners worden nog steeds gezien als de dominante oorspronkelijke inwoners van Japan

Het politieke systeem dat ontstond werd gevormd vanuit de economische basis als de rijstoogst en de lange termijn opslag van rijst. In deze periode werden Samurai ingezet en betaald om de belangen van de edelen te verdedigen. Langzaam begonnen de Samurai zich te organiseren als zelfstandig militaire organisatie en maakte zich los van de politiek. Helaas begon hiermee ook de machtstrijd tussen de samuraigroepen onderling, dit staat bekend als de "warring states period", de periode van oorlog voerende staten.

De Yedo periode, vanaf 1604 kan gezien worden als het begin van de ontwikkeling van Budo en Bushido. In deze periode werd de invulling van de taak van de Samurai ter discussie gesteld. Elk antwoord op de vragen bepaalde de nieuwe standaard dat uiteindelijk het systeem dat nu bekend staat als Budo vormde. Tegelijkertijd ontwikkelde de Samurai zich op landelijk niveau. De diepe betekenis die wordt toegekend aan de Samurai vindt zijn oorsprong in het lange proces van trainen, het ontwikkelen van vaardigheden, alles was gericht op het leerproces om te voldoen aan het beeld van de ideale persoon in de maatschappij.

Dit pad (michi) volgend worden ervaringen opgedaan die onthouden blijven aan diegene die het pad niet volgen. Ervaringen die dikwijls onoverkoombare uitdagingen lijken. Het overwinnen van deze uitdagingen zijn essentieel voor het leerproces in de training naar de ideale vorm van bestaan.

De betekenis van de waarde die de Bushido nastreefde haalde zij uit Boeddhisme, Confucianisme en Shinto. Zij integreerde deze waarde met de ervaringen van het dagelijkse leven en ontwikkelde zo de ideale training voor Budo. De Bushido ontwikkelde hiermee een trainingsmethode voor de Samurai op weg naar de vorm van de ideale persoon die als voorbeeld in de maatschappij moest functioneren.

Vanuit historisch oogpunt kun je de ontwikkeling naar Bushido in drie fases onderscheiden.
1. De Samurai als primitieve soldaten die zonder dieper liggende ideeën of concept uit waren op winnen en verkrijgen van macht.

2. De ontwikkeling van het feodale systeem waarbij de Samurai in dienst waren van de edelen.

3. De ontwikkeling van Bushido als organisatie gedurende de Yedo periode die als militant regerende groep conventionele ethiek toepaste en op basis van de religie dit te vormen als de weg voor de Samurai. Waarbij de vorming van de ideale persoon werd nagestreefd.

Japanse Bushido heeft als uitgangspunt het gebruik van strijdkrachten om een aanval van de vijand te stoppen, het bestrijden van het kwade en het handhaven van rechtvaardigheid.

Het volgende voorbeeld geeft aan hoe zorgvuldig de Samurai/Bushi met wapens en het gevecht moeten omgaan.

In Kendo/Kenjitsu wordt het zwaard met beide handen gehanteerd. Hierbij is dus geen ruimte om een schild voor de verdediging vast te houden. De Samurai kan dus alleen de aanval gebruiken ter verdediging. Als het zwaard uit de schede werd gehaald was het doden of gedood worden. Er moest dus een gegronde reden zijn om het zwaard uit de schede te halen en een gevecht te beginnen.

Voordat de Samurai een gevecht zal beginnen zal hij zich afvragen of de reden voor het gevecht zwaar genoeg en rechtvaardig is en gerechtvaardigd om voor te sterven. Als een kritische situatie kan worden opgelost zonder het gebruik van wapens heeft dat de voorkeur van de Samurai, dit is BU, de weg van de Samurai.

De sleutel om een gevecht te winnen lag niet in de technische vaardigheden maar meer in de mentale factoren die hier een rol spelen, spirituele juistheid zoals ethiek en stabiliteit van de geest. Eer is een belangrijk aspect bij Bushido. Voordat twee Samurai het gevecht aangingen werd eerst de familienaam bekend gemaakt en zworen zij te vechten voor de eer van de familie.

• Terug Over Kyudo